Isplativost prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Isplativost prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Osobe koje prema propisima o porezu na dohodak vode poslovne knjige i plaćaju porez na dohodak (od samostalne djelatnosti) mogu izabrati plaćanje poreza na dobitak i vođenje poslovnih knjiga sukladno propisima o računovodstvu. Razlog za korištenje te zakonske mogućnosti može biti smanjenje poreznog opterećenja i povećanje raspoloživog dobitka, ali pritom valja imati na umu povećanje troškova s osnove knjigovodstvenih usluga i smanjenu mogućnost raspolaganja novčanom imovinom. Za odluku o prelasku s oporezivanja dohotka na oporezivanje dobitka potrebna je ocjena isplativosti temeljena na dosadašnjem poslovanju i procjeni poslovanja u nekoliko sljedećih godina.
Hashtags: