Promjena načina oporezivanja kod obrtničkih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Promjena načina oporezivanja kod obrtničkih djelatnosti
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obrtničke djelatnosti, pod kojima smatramo djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, u pravilu su obveznici poreza na dohodak. Dopušteno im je i promijeniti način oporezivanja odnosno plaćati porez na dobitak ako im je to povoljnije glede poreznog opterećenja. S obzirom na različita načela pri utvrđivanju prihoda i rashoda a time i porezne osnovice pri oporezivanju porezom na dohodak u odnosu na oporezivanje porezom na dobitak, kod promjene načina oporezivanja u knjigovodstvu treba obaviti odre- đene radnje na početku i na kraju poreznog razdoblja, o čemu pišemo u ovom članku.
Hashtags: