Nova kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Nova kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (dalje: Novela KZ-a - Nar. nov., br. 111/03.) koji je stupio na snagu 1. prosinca 2003., naziv Kaznenog zakona je izmijenjen u Kazneni zakonik.

Novelom KZ-a brisana su kaznena djela nesavjesnog gospodarskog poslovanja, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju te sklapanja štetnog ugovora.

Ipak, radnje ovih kaznenih djela nisu ostale izvan dosega kaznenopravnih sankcija. One su podvedene pod inkriminaciju novog kaznenog djela zlouporabe povjerenja.

Zakonom o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (Nar. nov., br. 151/03. koji stupa na snagu 24. ožujka 2004.) po prvi put se u hrvatski pravni sustav uvodi institut kaznene odgovornosti pravnih osoba.

Prikazuju se temeljne pretpostavke kažnjivosti pravnih osoba te ukazuje na zakonsko polazište da se odgovornost pravne osobe izvodi iz odgovornosti odgovorne osobe.

Hashtags: