Primjena izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima od 1. I. 2004.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Primjena izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima od 1. I. 2004.
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Sažetak:
Poslije deset godina od donošenja prvotnog teksta Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93.), u srpnju ove godine donesene su prve izmjene i dopune toga zakona (objava u Nar. nov., br. 118/03.).

Izmjene su učinjene da bi se otklonile greške iz osnovnog teksta, ali i da bi se provelo usklađenje s europskim pravom u onom dijelu u kojem to prije nije učinjeno.

U ovom članku daje se osvrt na najvažnije izmjene koje poduzetnici moraju imati na umu jer primjena Zakona počinje 1. siječnja 2004.

Hashtags: