Konačni obračun isplaćenih plaća u 2003. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Konačni obračun isplaćenih plaća u 2003. godini
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prema odredbi čl. 26. Pravilnika o porezu na dohodak, ako plaće nisu redovito isplaćivane ili su isplaćivane u nejednakim svotama radnicima koji su cijelu godinu radili kod istog poslodavca i nisu mijenjali prebivalište odnosno stalno boravište između općina i gradova u kojima je propisano plaćanje prireza, poslodavac je obvezan u mjesecu prosincu napraviti konačni obračun poreza na dohodak te preplaćene razlike poreza na dohodak izravnati kod zadnje isplate plaće. Kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.
Hashtags: