RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveza plaćanja poreza utvrđena je zakonima kojima se propisuju pojedine vrste poreza. Tim zakonima je određen i način utvrđivanja porezne obveze. Utvrđivanje porezne obveze spada u najvažniji, pa može se reći i najdelikatniji dio poreznog postupka.

Porezna obveza utvrđuje se na dva načina, i to rješenjem poreznog tijela ili obračunskom prijavom koju podnosi sam porezni obveznik. Najveći broj zakona kojima se utvrđuju pojedine vrste poreza (dohodak, dobitak, PDV, trošarine) propisuje obračunsku prijavu kao poreznu prijavu kojom se utvrđuje porezna obveza.

U ovom članku bit će više riječi o oba ova načina utvrđivanja porezne obveze.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)