RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Svrha je ovoga članka opisati pravni okvir za alternativno rješavanje sporova u RH. U prvom se dijelu analiziraju određeni propisi koji izravno ili neizravno utječu na alternativno rješavanje poslovnih sporova. U drugom se dijelu nastoje utvrditi podnormiranosti alternativnog rješavanja sporova. U trećem se dijelu raspravlja o opcijama zakonskog uređenja alternativnog rješavanja sporova.

U ovom se članku ne analiziraju same metode alternativnog rješavanja sporova, nego pravni kontekst unutar kojega se one kod nas mogu rabiti. Kako je u članku usredotočena pozornost na pravni okvir za alternativno rješavanje poslovnih sporova, ne razmatraju se odredbe propisa koji su mjerodavni za rješavanje drugih vrsta sporova, primjerice sporova iz kolektivnih radnih ili obiteljskih odnosa.

U međuvremenu je stupio na snagu Zakon o mirenju, o čemu smo već pisali u našem časopisu i očekivati je da će se o tome još pisati. Međutim, taj Zakon nije predmetom razmatranja ovoga članka, već su to spomenute analize koje su vrlo značajne za razjašnjenje ovog instituta sa teorijskog stajališta i u praksi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)