RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Predlaganje izmjena i dopuna kolektivnog ugovora te razlozi za utemeljenje i ovlasti radničkih vijeća organizacijskih jedinica i glavnog radničkog vijeća
  • Povećanje plaće, prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena
  • Primanja radnika za rad na dan blagdana koji pada u nedjelju
  • Prestanak radnog odnosa kod poslodavca iz druge države i prava za vrijeme nezaposlenosti
  • Rad po ugovoru o djelu za vrijeme dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju
  • Iznos naknade plaće zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
  • Upis podataka o tečaju u radnu knjižicu
  • Broj članova i sastav odbora sindikata za kolektivne pregovore
  • Utjecaj više godina mirovinskog staža na visinu mirovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)