RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2003
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:114.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Radno pravo - primjena općih propisa obveznoga prava (čl. 6. ZR-a)
  • Otpremnina (čl. 118. ZR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)