Ustavni sud Republike Hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Ustavni sud Republike Hrvatske
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Zaštita prava i temeljnih sloboda (čl. 129., al. 4. Ustava Republike Hrvatske)
  • Ustavna tužba je nedopuštena ako prethodno nije iscrpljen dopušteni pravni put
  • Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu, ako je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje
  • Nedopuštena je ustavna tužba protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izuzeće suca u kaznenom postupku
  • Osobi koja iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne tužbe Ustavni sud će dopustiti povrat u prijašnje stanje
  • Za sve poduzetnike koji se bave proizvodnjom i prodajom luksuznih proizvoda na carinskom području Republike Hrvatske ili uvozom tih proizvoda na to područje, Zakonom su propisani jednaki uvjeti plaćanja posebnog poreza na luksuzne proizvode
Hashtags: