Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
116.
Autor/i:
Sažetak:
    Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Svrsishodna delegacija nadležnosti (čl. 68. ZPP-a)
  • Subjektivno preinačenje tužbe (čl. 192. ZPP-a)
  • Prekid postupka (čl. 214. ZPP-a)
Hashtags: