Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
118.
Autor/i:
Sažetak:
    Ovisnost društva - odgovornost kada nema ugovora o vođenju poslova društva (čl. 496. ZTD-a)
Hashtags: