Zakon o trgovini

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Zakon o trgovini
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:
    Trgovina na malo - akviziteri (čl. 17., st. 1., al. 1. ZOT)
Hashtags: