Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:
    Podnošenje zahtjeva - rok (čl. 65., st. 3. i čl. 77. ZONZIOZVJKV)
Hashtags: