RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2002
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:100.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Ugovor o radu na određeno vrijeme (čl. 10. ZR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)