RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Upis u imenik (čl. 5., st. 1. i 4. SHGKAIUG)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)