RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2000
  • Članak:Sastavljanje Računa dobitaka i gubitaka te Bilance malih poduzetnika
  • Stranica:60.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
    Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
    Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)