Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
    Zahtjev za zaštitu zakonitosti (čl. 401. ZPP-a)
  • Presuda - izvršenje činidbe (čl. 326. ZPP-a)
  • Revizija protiv rješenja (čl. 400. ZPP-a)
  • Izvođenje dokaza - teret dokazivanja (čl. 221.a ZPP-a)
Hashtags: