Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:
    Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Prestanak punomoći (čl. 101. ZPP-a)
Hashtags: