Stečajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Stečajno pravo
Stranica:
95.
Autor/i:
Sažetak:
    Tijek ispitnog ročišta (čl. 175. SZ-a)
Hashtags: