Prekršaji

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Prekršaji
Stranica:
95.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudski savjetnik nema pravo samostalno, u odsutnosti suca, izvoditi procesne radnje
  • Čini prekršaj odgovorna osoba ako ne sklopi ugovor o obveznom osiguranju s društvom za osiguranje prije nego što se prijevozno sredstvo stavi u promet
  • Mogućnost remonstrativnog odlučivanja o žalbi postoji jedino u slučaju kada je žalitelj predložio kaznu u točno određenom iznosu i kada je takav prijedlog prekršajni sud u cijelosti prihvatio
  • Kod prekršaja nepostupanja po obvezi za koju je propisan rok, zastarni rok počinje teći sljedećeg dana od dospijeća izvršenja te obveze
  • Produljenim djelom prekršaja smatra se ponašanje okrivljenika koji je u kraćim vremenskim razmacima, povredom istog zaštitnog dobra, u kontinuitetu počinio više istovrsnih učina prekršaja - s tim da sve poduzete radnje, s obzirom na okolnosti, način i mjesto počinjenja, čine jedinstvenu cjelinu
  • Zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva može se, u slučaju obustave prekršajnog postupka, izreći samo onda kad to zahtijevaju interesi javne i opće sigurnosti
Hashtags: