Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Stranica:
96.
Autor/i:
Sažetak:
    Deklaratorna presuda i temelj za razrez poreza na osnovi stjecanja imovine (čl. 7., st. 2. ZOFJLSIU)
Hashtags: