Zakon o upravnim sporovima

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Zakon o upravnim sporovima
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
    Ponovno raspisivanje natječajnog postupka za izbor javnih bilježnika (čl. 6. ZUS-a)
  • Porez na dohodak - kamata nakon poništenja prvostupanjskog rješenja (čl. 39., st. 2. ZUS-a)
  • Odgoda pravnih učinaka izvršenja rješenja (čl. 17., st. 2. ZUS-a)
  • Potvrda o samostalnoj uporabnoj cjelini (čl. 6. ZUS-a)
Hashtags: