Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Porez na dohodak
Stranica:
102.
Autor/i:
Sažetak:
    Nematerijalna imovina bi mogla biti predmetom uloga, ali mora biti raspoloživa za primatelja
Hashtags: