RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2001
  • Članak:Obvezni odnosi
  • Stranica:105.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Osnova ugovorne obveze (čl. 52. ZOO-a)
  • Ništavost ugovora (čl. 103. ZOO-a)
  • Sadržaj solidarnosti dužnika (čl. 414. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - početak učinka (čl. 922. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)