RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Sjedište trgovačkog društva (čl. 37. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)