RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2001
  • Članak:Upravni sporovi
  • Stranica:109.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Program za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog revizora (čl. 6., st. 1. ZUS)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)