RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Trenutak nastanka prijeboja tražbina (čl. 336. i čl. 337. ZOO)
  • Ugovor o leasingu i ugovor o kupnji na kredit (čl. 454. i 542. ZOO)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)