RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Prekršajna odgovornost članova uprave trgovačkog društva (čl. 2., st. 2. ZOPND)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)