Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (II.)
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Sažetak:
U broju 5/04. našeg časopisa Pravo i porezi objavili smo prvi dio članka u kojem se objašnjava materija ovrhe i osiguranja u obiteljskim stvarima, autora prof. dr. sc. Mihajla Dike.

U ovom nastavku objavljujemo drugi dio u kojem se obrađuju posebni postupci ovrhe i osiguranja prema Ovršnom zakonu.

Hashtags: