Polugodišnja financijska izvješća poduzetnika u 2004.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Polugodišnja financijska izvješća poduzetnika u 2004.
Stranica:
7.
Autor/i:
Sažetak:
Uprava svakog trgovačkog društva postavlja ciljeve poslovanja koje namjerava ostvariti u konkretnoj poslovnoj godini. Informacije kako su ti ciljevi ostvareni doznajemo pomoću godišnjih izvješća, ali tada je poslovna godina okončana. Za upravu su iznimno važne informacije o tendenciji ostvarivanja ciljeva u tijeku godine, kada se poslovnim odlukama može u preostalom dijelu godine djelovati na konačan ishod poslovanja. Takve se informacije dobivaju financijskim i drugim izvješćima sastavljenima po međurazdobljima u tijeku godine.

Međurazdoblja obračuna poslovanja i financijskog izvješćivanja utvrđuje uprava društva zavisno od svojih potreba za informacijama i propisima o dostavljanju izvješća vanjskim i unutrašnjim korisnicima informacija. Razdoblja izvješćivanja u tijeku godine mogu biti mjesečna, kvartalna, tercijalna i polugodišnja. Financijska izvješća u tijeku godine izrađuju se tako da obuhvaćaju učinke poslovanja kumulativno, tj. od početka poslovanja do zadnjeg dana poslovanja u razdoblju za koje se izvješćuje.

Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvješća je u nas uobičajeno, ali i nužno radi informiranosti uprave, vlasnika, te njihova korištenja za sastavljanje drugih izvješća za vanjske korisnike informacija o stanju i rezultatu poslovanja trgovačkog društva. Uvjet za izradu polugodišnjih financijskih izvješća je ažurno vođenje računovodstvenih, poreznih i trgovačkih knjiga.

U ovome broju časopisa podsjećamo članove uprave i računovođe - menadžere na odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se primjenjuju od 1. siječnja 2004., a utječu na odgovornost i postupke sastavljanja polugodišnjih financijskih izvješća za razdoblje I. - VI. 2004.

Hashtags: