RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Pristup problemu
  2. Odgovornost uprave za vođenje poslovnih knjiga i financijsko izvješćivanje
  3. Polugodišnje financijsko izvješćivanje
  4. Izvješće o stanju društva i tijeku poslova
  5. Izvješće glavnoj skupštini bez odgode
  6. Dodatna izvanfinancijska polugodišnja izvješća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)