Deklariranje proizvoda i isprave koje prate proizvod u prometu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Deklariranje proizvoda i isprave koje prate proizvod u prometu
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Temeljna je obveza trgovca, prigodom prodaje proizvoda potrošaču, predati propisane isprave i isprave koje je proizvođač priredio radi lakše i sigurnije uporabe proizvoda kao što su: deklaracija, jamstvo, tehnička uputa, uputa za sklapanje, uputa za uporabu, popis ovlaštenih servisa i sl.

U praksi se često javljaju dvojbe i postavljaju pitanja o tome na koji način proizvodi koji se stavljaju u promet na hrvatskom tržištu moraju biti pakirani, deklarirani i označeni, trebaju li imati tehničke upute, upute za uporabu i jamčevni list, tko je odgovoran za ispravno deklariranje proizvoda koji se stavljaju u promet te kojim su propisima uređena ta pitanja radi zaštite potrošača. U časopisu RRiF br. 6/04. pisali smo o jamstvenom listu, a u ovom članku autorica pojašnjava kako proizvodi namijenjeni prodaji trebaju biti deklarirani.

Hashtags: