Minimalni tehnički uvjeti u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Minimalni tehnički uvjeti u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Sažetak:
Subjekti koji posluju s hranom u maloprodaji i veleprodaji moraju udovoljavati općim minimalnim tehničkim uvjetima utvrđenim propisima o trgovini. Prostorije u kojima se obavlja trgovina robom ili prodaja vlastitih proizvoda, a za koje su uvjeti propisani posebnim propisima, moraju pored uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (Nar. nov., br. 37/98., 73/02. i 153/02.) i Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Nar. nov., br. 6/84.) ispunjavati i posebne uvjete za proizvodnju i promet hranom iz Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (Nar. nov., br. 118/99. i 63/00.). Nadalje, prostorije i prostori za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda moraju udovoljavati normativima utvrđenim građevinskim, urbanističkim, tehničkim, sanitarnim, požarno-preventivnim i drugim posebnim propisima. O tome pišemo u nastavku članka.
Hashtags: