Kategorizaciji prema kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hotela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Kategorizaciji prema kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hotela
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Izmjena i dopuna Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (Nar. nov., br. 73/04. - u nastavku: Pravilnik) koji je stupio na snagu dana 18. svibnja 2004. izmijenjen je i dopunjen Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (Nar. nov., br. 48/02., 108/02. ispr. i 132/03.). Što je izmijenjeno ukratko objašnjavamo u nastavku, dok će PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA biti objavljen kao prilog časopisu PRAVO i POREZI, br. 7/04.
Hashtags: