Najčešće pogreške i propusti u izvješćivanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Najčešće pogreške i propusti u izvješćivanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
Stranica:
102.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:
Iako je eksterno izvješćivanje Hrvatske narodne banke u onom obujmu koji je bio do donošenja Zakona o deviznom poslovanju iza nas, od izvješćivanja Hrvatske narodne banke nisu izuzeti svi poslovi i sve osobe.

O tim izvješćivanjima pisano je u RRiF-u, br. 11/03. i 3/04. O najčešćim pogreškama i propustima u nekim od tih izvješćivanja piše autor jednog od prethodno navedenih članaka.

Hashtags: