Radni sporovi - sudska praksa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Radni sporovi - sudska praksa
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  1. Šteta na radu i u svezi s radom
  2. Kolektivni ugovori - učinci, trajanje i prestanak kolektivnog ugovora
  3. Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenoga otkaza
Hashtags: