Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
  Kategorizacija automata tipa BOXER JAKAR
 • Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • Obračun poreza na tvrtku
 • Porez na darove i motorna vozila za javnu vatrogasnu postrojbu
 • Obveza plaćanja spomeničke rente
 • Podnošenje prijava Deviznom inspektoratu u svezi s plaćanjem neistinitih tražbina
 • Obračunavanje indirektne spomeničke rente
 • Obračunavanje indirektne spomeničke rentea
 • Zastara prava na utvrđivanje poreznih obveza
 • Preuzimatelj kao solidarni jamac za obveze otuđitelja gospodarske cjeline
 • Plaćanje upravne pristojbe na zahtjev za ulaz u sustav PDV-a
 • Plaćanje upravne pristojbe za otpis duga radi zastare
 • Zastara prava na naplatu troškova prekršajnog postupka
 • Nagrade i naknade troškova zastupnika po službenoj dužnosti
 • Naplata usluga iz inozemstva u korist fizičkih osoba
 • Naplata turističke članarine
 • Plaćanje poreza na cestovna motorna vozila
 • Hrvatski savez zadruga - postupanje u svezi s doprinosom i članarinom HGK za članice Hrvatskog saveza zadruga
Hashtags: