Stečajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Stečajno pravo
Stranica:
124.
Autor/i:
Sažetak:
    Tijek ispitnog ročišta (čl. 175. SZ-a)
  • Osporene tražbine - upućivanje na parnicu (čl. 178. SZ-a)
Hashtags: