Zaduživanje proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2004
Članak:
Zaduživanje proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Maja LUKEŠ-PETROVIĆ, dipl. iur. i dipl. pol.
Sažetak:
  1. Bitne uvodne napomene i moguća ograničenja
  2. Zakon o proračunu i zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u 2004. godini
  3. Pravilnik o postupku zaduživanja i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave
  4. Davanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava javnom sektoru na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. ZAključna razmatranja
Hashtags: