RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U RH, kao i u drugim državama pravomoćnost sudske odluke ne znači ujedno i njenu neizmjenjivost. Država očekuje da će sudovi što brže dovršiti postupak i da njihove odluke budu zakonite (što je veća mogućnost preispitivanja sudske odluke, to je i veća vjerojatnost da će to uroditi donošenjem zakonite odluke). S druge strane, omogućavanje beskonačnog parničenja pogoduje pravnoj nesigurnosti i nepovoljno utječe na autoritet sudova, pa se nastoji pronaći jedno razumno rješenje koje će s jedne strane dopustiti određeno provjeravanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke, ali će s druge strane jasno odrediti kad će tome konačno doći kraj, a to sve nije nimalo lako. Značajka parničnog postupka u nas je da pravomoćnost sudske odluke nastupa vrlo rano (po okončanju drugostupanjskog postupka) - pravomoćna postaje presuda koja se više ne može pobijati žalbom. Dobra strana takvog rješenja je što sudska odluka relativno brzo rađa učinke koje sa sobom nosi pravomoćnost. U njemu se međutim krije i velika opasnost, jer ako se dopusti opsežna kontrola tih odluka koje su već postale pravomoćne i s obzirom na to proizvele razne učinke, ugrožava se njihova stabilnost a time i pravna sigurnost. Preispitivanje pravomoćnih sudskih odluka provodi se povodom izvanrednih pravnih lijekova. U smislu odredaba ZPP koje su vrijedile prije ZIDZPP/03/ pravomoćne sudske odluke mogle su se pobijati tim lijekovima koji su bili brojni (revizija, zahtjev za zaštitu zakonitosti i ponavljanje postupka) i omogućavali široko provjeravanje pravilnosti pobijane pravomoćne odluke. No, i kad su iscrpljeni izvanredni pravni lijekovi (odnosno, kad su protekli rokovi za njihovo podnošenje), sudskoj odluci još nije bila posve osigurana neizmjenjivost. Odredbe o tome se nalaze u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu RH, te uređuju institut ustavne tužbe primjena kojeg može dovesti do ukidanja sudske odluke koja ne samo da je postala pravomoćna već u vezi s kojom je donesena i odluka povodom revizije.

ZIDZPP/03/ unio je dosta promjena u odredbe o izvanrednim pravnim lijekovima, čime je posebno zahvaćen institut revizije, razmatranje kojih novina obuhvaća predmet ovoga članka (promjena kruga presuda protiv kojih se može izjaviti, drukčiji značaj koji se pridaje revizijskim razlozima, izmjena postupka u povodu revizije i dr.)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)