RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja ove godine stupio je na snagu novi Zakon o gradnji, ali već je u srpnju ove godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji. Prema ocjeni stanja u području graditeljstva koju je predlagatelj Zakona, Vlada RH, dala uz prijedlog Zakona, razlog za tako brzo donošenje novele Zakona o gradnji i to po hitnom postupku jest taj što je tijekom izravne primjene Zakona, osiguravanja njegove provedbe i praćenja stanja s tim u vezi, uočeno da pojedine njegove odredbe u praksi nisu provedive, da određene odredbe nepotrebno otežavaju i poskupljuju provedbu propisanih postupaka i izdavanja akata, te da pojedini instituti toga Zakona nisu dovoljno jasno propisani, tako da njihova provedba nije ujednačena, pa zahtijeva dodatna tumačenja i objašnjenja u mjeri koja nije uobičajena. Zaključeno je da je posljedica takvog stanja stvari sporo i teško izdavanje dozvola i drugih akata propisanih Zakonom, te pravna nesigurnost građana i drugih pravnih subjekata s tim u vezi. Nadalje, nazive ministarstava u Zakonu o gradnji bilo je potrebno uskladiti s nazivima ministarstava određenih Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave. Također, u samom tekstu Zakona uočene su greške koje dodatno otežavaju njegovu provedbu. S tim u vezi posebno je istaknuto da je Zakon u primjeni relativno kratko (tek nekoliko mjeseci) te da navedeni nedostatci za sada još nisu uzeli maha i proizveli velike poremećaje i štete u gospodarstvu. No, ako se hitno ne poduzmu odgovarajuće mjere nedostatci bi mogli rezultirati znatnim poremećajima u gospodarstvu RH. Ti poremećaji prvenstveno bi se očitovali u zaustavljanju investiranja u području građenja ili u najboljem slučaju u smanjivanju i usporavanju financiranja i obrta kapitala u tom području, te bi rezultirali povećanjem bespravne gradnje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)