RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2004
  • Članak:Ciljevi oporezivanja
  • Stranica:46.
  • Autor/i:Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Predmet ovoga članka je razmatranje jednog od ključnih aspekata oporezivanja, ciljeva oporezivanja koji presudno utječu prilikom izbora i uvođenja nekog poreza, kao i određivanje njegovih osnovnih odrednica.

Ciljeve oporezivanja okvirno je moguće podijeliti na fiskalne i nefikskalne. Fiskalni ciljevi oporezivanja imaju zadaću namaknuti državi što je moguće više novca. Nefiskalni ciljevi oporezivanja služe provođenju raznih drugih politika od državnog interesa (ekonomske, socijalne, demografske, turističke, ekološke). Iako je prošlo stoljeće proteklo u znaku jačanja nefiskalnih ciljeva oporezivanja, ipak je glavni cilj oporezivanja fiskalne prirode.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)