RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2004
  • Članak:Dostava poreznog akta
  • Stranica:51.
  • Autor/i:Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Općim poreznim zakonom je propisano da se porezni akt dostavlja sudionicima poreznog postupka, a ako postoji osoba koja zastupa sudionika u okviru dane punomoći - opunomoćenika, porezni se akt dostavlja samo opunomoćeniku. S obzirom na značenje ove tematike, u članku se ukazuje na pojedine specifičnosti kod dostave poreznih akata koji se pojavljuju u praksi poreznih tijela.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)