RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor problematici vezanoj uz prisilnu naplatu plaće prilazi prema stanju važeće zakonske regulative kojom je uređen obračun plaće i njezina isplata odnosno naplata potraživanja po toj osnovi, dakle razmatrajući taj problem s radnopravnog, ovršnog, stečajnog i mirovinskog aspekta. Promatranja su dakle de lege lata, prema sada važećim propisima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)