RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Između ostalih zakona s područja industrijske zaštite, u mjesecu listopadu 2003. donesen je Zakon o žigu koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. U tom su zakonu uređena i pitanja registracije žiga kao oblika upravnopravne zaštite žiga, te problematika građanskopravne i prekršajnopravne zaštite žiga.

U sklopu novosti na ovom području, pozornost se u ovome članku zadržava na području zaštite od povrede žiga, i to na onim oblicima zaštite koji nisu izravno uređeni Zakonom o žigu, već proizlaze iz drugih propisa koji su primjenjivi u sklopu upravnopravne zaštite žiga, a kojima se može postići brza i učinkovita zaštita titulara i njihovih ugroženih, tj. povrije đenih prava. To se prvenstveno odnosi na carinske mjere u svezi s robom kojom se povrjeđuje žig.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)