RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji propisana je mogućnost osnivanja neprofitne pravne osobe (zakonski termin - napomena autora) za društveno poticanu stanogradnju u jedinici lokalne samouprave. To je bitna novost u odnosu na ranije uređenje i čini mogućnost izravnijeg sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u investitorskim poslovima u svezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na njihovom području.

Ovim se člankom ukazuje na odgovarajuće zakonsko uređenje, na moguće dvojbe u tumačenju i primjeni odgovarajućih zakonskih odredaba, te na postupak osnivanja neprofitne pravne osobe (ustanove) za društveno poticanu stanogradnju u jedinici lokalne samouprave, za što se daju i ogledni primjeri odgovarajućih akata predstavničkog tijela.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)