RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Očekivanja vlasnika da ulaganjem povećaju vrijednost kapitala jedan je od glavnih pokretača ulaganja kapitala. U tome je nezaobilazni čimbenik učinkovitost upravljanja poslovanjem trgovačkih društava. Vlasnici ocjenjuju učinkovitost uprava društava oslanjajući se na raspoložive informacije, ocjenjuju rad uprave prema tome je li zadovoljen njihov najvažniji interes - povećanje kapitala. Prinos kapitala odnosno profitabilnost je stoga jedan od najvažnijih kriterija za ocjenu uprave dru- štva. Postoje i drugi kriteriji, ali su oni na dulji rok u funkciji povećanja uloženog kapitala.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)