RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)