RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dividendama kompanije raspodjeljuju dio čistog dobitka redovito (regularne dividende) ili povremeno (extra i specijalne), dodatne dionice ili pak dio kapitala (likvidacijske dividende). Dividende kao dio strukture kapitala spadaju među najkontroverznija područja financijskog menadžmenta. Predmet analize je veza izme đu dividendi i cijene dionica. Usto, razmatraju se relevantni čimbenici za definiranje politike dividendi.

U praksi su se iskristalizirale tri teorije o politici dividendi, no jednoznačni odgovori ne postoje. Stoga nam je namjera analizirati u ovom članku osnovne postulate pojedinih teorija, razmotriti koncepte koji su važni u kreiranju politike dividendi, te analizirati relevantne transakcije s dionicama u namjeri da se menadžerima ukaže na sve aspekte koje trebaju razmotriti kod donošenja odluke o dividendama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)